Geocarbon

Przedsiębiorstwo nasze powstało w 1988 r i od tego czasu działa na rynku usług geologicznych, geofizycznych, wiertniczych, budowlanych i ochrony środowiska na terenie całego kraju jak i za granicą. Przedsiębiorstwo nasze wykonuje swe usługi kompleksowo od koncepcji i projektów przez wykonawstwo rzeczowe do dokumentacji. Zatrudniamy pracowników z dużym doświadczeniem oraz niezbędnymi uprawnieniami i zatwierdzeniami.